Изборник Затворити

Први Видовдански сусрети безбедности и здравља на раду Расинског округа

Удружење за безбедност и здравље на раду Расинског округа у сарадњи са Safe work d.o.o. из Крушевца и Бизнис инкубатором д.о.о. из Крушевца организовало је дана 22. јуна 2023. године са почетком од 10 часова у сали Бизнис инкубатора

ПРВЕ  ВИДОВДАНСКЕ СУСРЕТЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ РАСИНСКОГ ОКРУГА

Видовдански сусрети безбедности и здравља на раду Расинског округа су били подељени у две целине и тo :

СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ БЗР

  • Закон о безбедности и здравља на раду („Сл. гласник РС” бр. 35/23) – предавач Маја Илић – Начелник Oдељења за студијско – аналитичке послове и надзор Инспектората за рад Београд
  • Употреба личне заштитне опреме са посебним освртом на опрему за рад на висини – предавач Бојан Милошевић и промотер Ана Мијаиловић – стручна лице из Компаније ALBO d.o.o. Beograd
  • Успостављање поузданог менаџмент система у БЗР – предавач Бранко Богдановић, спец. струк. инж., Руководилац стручних послова у TEHPRO d.o.o. Beograd
  • Правилник за начинот на бодувањето на активното и пасивното учество во обуките за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа и формата и образецот на потврдата за стекнатите бодови за учество на обуката за стручно усовршување – предавач Борче Стојчевски Здружение на инженери за заштита ТУТЕЛА Скопје
  • Промоција Међународног стручног саветовања за експерте заштите на раду „БЗР без граница“ које се одржава 27.-29.09.2023.год. у Струги, Република Северна Македонија – промотер Љупчо Кочовски Здружение на инженери за заштита ТУТЕЛА Скопје

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

  • Издавање дозвола за опасне радове у Компанији Henkel Serbia doo – предавач: Лазар Шошић – Стручно лице за безбедност и здравље на раду компаније Henkel Serbia doo Kruševac