Изборник Затворити

Стручна дискусија – актуелни проблеми БЗР

Удружење за безбедност и здравље на раду Расинског округа је дана 19.05.2023. године, организовало стручну дискусију – размену мишљења о актуелним проблемима БЗР.

Учесници семинара била су лица за безбедност и здравље на раду, привредни субјекти, правна лица и предузетници са лиценцама у области безбедности и здравља на раду и др.

Стручна дискусија је била подељен у три целине:

– Први део:

  • „Oсигурање за случај повреда на раду и професионалних болести, ради обезбеђивања накнаде штете“

Предавач: Ненад Радојковић „Dunav osiguranjе a.d.o. Beograd“ – Филијала Крушевац;

– Други део:

  • „Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине“

Предавач: Горан Николић „Tehpro d.o.o. Beograd“ – члан Удружења за БЗРРО Крушевац;

– Трећи део:

  • Размена мишљења у вези са актуелним проблемима БЗР – Питања и закључци учесника стручне дискусије

Стручна дискусија је одржана у Крушевацу, у Бизнис Инкубатор Центру Крушевац, Јасички пут 9А, дана 19.05.2023. године са почетком од 12 часова.