Изборник Затворити
Full 1
Ко смо ми?
Удружење за безбедност и здравље на раду Расинског округа
Full 1
Full 2
ПРИОРИТЕТ
Приоритет Удружења је подизање свести свих субјеката система за безбедност и здравље на раду
Full 2
Full 3
Шта радимо ?
Удружење пружа савете и стручну помоћ
Full 3
Full 3
Сарадња
Сарађујемо са другим организацијама, како у земљи тако и у иностранству
Full 3
previous arrow
next arrow

Удружење за безбедност и здравље на раду Расинског округа (УБЗРРО) је добровољно, невладино и непрофитно удружење. Основано је 2010. године са седиштем у Крушевцу. Просторно обухвата, поред Града Крушевца и општине Брус, Трстеник, Александровац, Варварин и Ћићевац.

Удружење је основано ради развијања активности на унапређењу безбедности и здравља на раду, побољшања услова рада и очувања радне и животне средине.

Визија
Циљеви
Сарадња

Основни циљеви удружења су да:

  • Развија, подстиче и помаже активности свих заинтересованих на сталном и систематском побољшању и унапређењу безбедности и здравља на раду, услова рада, заштите од пожара и заштите животне средине.
  • Прати и сагледава проблеме у области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине и у оквиру своје активности покреће и предлаже мере заинтересованим странама и надлежним органима и институцијама за њихово решавање
  • Покреће иницијативу за законодавно уређење области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине
  • Дефинише критеријуме и активности за борбу против повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом на радном месту и у радној околини
  • Размењује искуства и мишљења о постојећим и новим законским решењима и прописима о безбедности и здрављу на раду, заштите од пожара и заштите животне средине 
  • Организује различите врсте саветовања и едукације
  • Учествује у припреми и спровођењу програма континуалне професионалне обуке из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине
  • Учествује у организовању, и организује манифестације пропагандног карактера у циљу популаризације и приближавање материје безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине широј јавности
  • Сарађује са другим удружењима, фондацијама, савезима и др. како у земљи тако и у иностранству (детаљније…)
  • И друге активности

Циљ нашег удружења је да успоставимо сарадњу са доносиоцима одлука и уједно заштитимо професионалне интересе свих који се баве заштитом на раду, заштите од пожара и заштите животне средине

Приоритет Удружења је, између осталог, и подизање свести свих субјеката система, а пре свега лица (менаџера) за безбедност и здравље на раду и послодаваца о значају безбедних и здравих услова рада, као и подизање опште и пословне културе, односно националне културе превенције у области безбедности и здравља на раду.

Удружење пружа савете и стручну помоћ својим члановима, а нарочито лицима за безбедност и здравље на раду, координаторима за безбедност и здравље на раду, али и другим професионалцима и правним лицима и предузетницима који се баве нашом облашћу.

У досадашњем раду, Удружење је одржало више трибина, округлих столова и предавања која су имала за циљ едукацију лица која се баве безбедношћу и здрављем на раду. Такође, учешће на наведеним скуповима имали су и послодавци са циљем бољег разумевања система безбедности на раду.