Izbornik Zatvoriti

Stručno predavanje u PKS RPK Kruševac

Dana 14.09.2023. godine u PKS RPK Kruševac održano je stručno predavanje na temu novog Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.

Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Udruženjem za bezbednost i zdravlje na radu Rasinskog okruga organizovala je stručno predavanje iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Na stručnom predavanju poslodavci, preduzetnici i lica koja se bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu su informisani o novom Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilniku o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.

Predavanje je održao Goran Nikolić dipl. inž. ZOP

Izlaganje na temu: “Upotreba lične zaštitne opreme u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu”, održao je Ivan Dostanić ispred kompanije Albo iz Beograda.