Изборник Затворити

Стручно предавање у ПКС РПК Крушевац

Дана 14.09.2023. године у ПКС РПК Крушевац одржано је стручно предавање на тему новог Закона о безбедности и здравља на раду.

Регионална привредна комора Крушевац у сарадњи са Удружењем за безбедност и здравље на раду Расинског округа организовала је стручно предавање из области безбедности и здравља на раду.

На стручном предавању послодавци, предузетници и лица која се баве пословима безбедности и здравља на раду су информисани о новом Закону о безбедности и здрављу на раду и Правилнику о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине.

Предавање је одржао Горан Николић дипл. инж. ЗОП

Излагање на тему: “Употреба личне заштитне опреме у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду”, одржао је Иван Достанић испред компаније Albo из Београда.