Изборник Затворити

Стручна дискусија

Удружење за безбедност и здравље на раду Расинског округа у сарадњи са Регионалном привредном комором Крушевац је дана 06.03.2023. године, организовало прву овогодишњу стручну дискусију чији је крајни циљ континуирано стручно усавршавање знања лица за безбедност и здравље на раду, унапређење стручних компетенција за обављање послова и унапређење квалитета обављања послова у области безбедности и здравља на раду.

Тема одржане стручне дискусије била је „Дужност послодавца да обезбеди да опрему за рад може да користи само запослени који је за то стручно оспособљен“;

Учесници семинара била су лица за безбедност и здравље на раду, привредни субјекти, правна лица и предузетници са лиценцама у области безбедности и здравља на раду, инспектори рада и др.

Стручна дискусија је била подељен у две целине:
– Први део:
• „Стручно оспособљавање запослених за коришћење опреме за рад – законска регулатива“
Предавач: Милутин Јелић „Tehpro d.o.o. Beograd“;

• „Стручно оспособљавање запослених – примери из праксе“
Предавач: Саша Милосављевић „BP consulting project Kruševac“;

• „Стручно оспособљавање које врши послодавац“
Предавач: Драгослав Томовић „Tomović Com doo Kragujevac“ – Председник Удружења за безбедност и здравље на раду Србије
– Други део:
• Питања и искуства из праксе учесника Стручне дискусије;

Стручна дискусија је одржана у Крушевацу, ул. Балканска број 63, IV спрат у Сали Регионалне привредне коморе Крушевац, 06.03.2023. године са почетком од 12 часова.